Tìm kiếm tin tức

 

 

Nghị quyết thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp HĐND phường khóa XI, NK 2016-2021
Ngày cập nhật 13/01/2020

Ngày 30/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Trường An tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  còn tồn đọng tại các kỳ họp HĐND phường khóa XI, NK 2016-2021

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.193
Truy cập hiện tại 4