Tìm kiếm tin tức

 

 

Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân phường Trường An khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 13/01/2020

Ngày 30/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Trường An tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 .

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày