Tìm kiếm tin tức

 

 

Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 13/01/2020

Ngày 30/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Trường An tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân phường đối với ông Trương Đại Thành

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày