Tìm kiếm tin tức

 

 

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 11 tháng 5 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 11 tháng 5 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
Ngày 06 tháng 5 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 30/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Trường An tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Ngày 30/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Trường An tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  còn tồn đọng tại các...
Ngày 30/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Trường An tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 .
Ngày 30/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Trường An tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân phường đối với ông Trương Đại Thành
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.181
Truy cập hiện tại 2