Tìm kiếm tin tức

 

 

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
3 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
25/QÐ-UBND22/07/201531/07/2015xQuyết định nâng lương đối với cán bộ đang hưởng lương dưới 2,34.
32010/09/201310/09/2013xQUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH KHÓA VII (Ban hành kèm theo quyết định số 320 QĐ/TWĐTN ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá X)
94/2009/NÐ-CP26/10/200922/12/2009xQuy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy