Tìm kiếm tin tức

 

 

Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến về sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 23/07/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/07/2015
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.169
Truy cập hiện tại 3