Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
Ngày cập nhật 05/07/2024

Thực hiện Công văn số 83/BCĐ – TĐKT ngày 27/5/2024 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn 4933/UBND-XH ngày 30/5/2024 của UBND thành phố về việc Triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư. UBND phường đã xây dựng kế hoạch số 112/KH-UBND để thực hiện: Nhằm đẩy mạnh vận động người dân thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi, phù hợp với xu hướng ứng dụng trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế.
 Cụ thể chiều ngày 04/7/2024, Tổ công tác rà soát, cập nhật tài khoản thanh toán trong chi trả BHXH không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của phường Trường An đã triển khai thực hiện việc khảo sát, rà soát theo kế hoạch đề ra đối với  gần 1.000 cán bộ hưu trí trên địa bàn phường.

Các tin khác
Xem tin theo ngày