Tìm kiếm tin tức

 

 

Tin tức - Sự kiện
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 30/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Trường An tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Ngày 30/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Trường An tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  còn tồn đọng tại các...
Ngày 30/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Trường An tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 .
Ngày 30/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Trường An tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân phường đối với ông Trương Đại Thành
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền
Ngày 22/10/2019, Ủy ban nhân dân phường Trường An ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và...
Ngày 18/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 1462/QĐ-UBND về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận...
 Ngày 13/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông...
Hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh"  
Ngày 11/4, Ủy Ban bầu cử phường Trường đã chỉ đạo các Ban Bầu cử tiến hành niêm yết danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Phường Trường An Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Trường An, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem tin theo ngày