Tìm kiếm tin tức

 

Thông tin tuyên truyền
Hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh"  
Ngày 11/4, Ủy Ban bầu cử phường Trường đã chỉ đạo các Ban Bầu cử tiến hành niêm yết danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Phường Trường An Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Trường An, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem tin theo ngày