Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 25/6/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 03/07/2024

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 25/6/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày