Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ngày 21/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND
Ngày cập nhật 02/07/2024

Ngày 21/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBNDcấp huyện/UBND cấp xã.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày