Tìm kiếm tin tức

 

 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường Trường An
Ngày cập nhật 11/12/2019

Ngày 22/10/2019, Ủy ban nhân dân phường Trường An ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường Trường An

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.139
Truy cập hiện tại 5