Tìm kiếm tin tức

 

 

Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Ngày cập nhật 02/12/2019

Ngày 18/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 1462/QĐ-UBND về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.146
Truy cập hiện tại 4