Tìm kiếm tin tức

 

 

Ngày 11/4, Ủy Ban bầu cử phường Trường đã chỉ đạo các Ban Bầu cử tiến hành niêm yết danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày cập nhật 19/04/2016

Ngày 11/4, Ủy Ban bầu cử phường Trường đã chỉ đạo các Ban Bầu cử tiến hành niêm yết danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 11/4, Ủy Ban bầu cử phường Trường đã chỉ đạo các Ban Bầu cử tiến hành niêm yết danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác niêm yết danh sách cử tri được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định và thời hạn. Việc niêm yết danh sách cử tri xong trong ngày 11/4, đồng thời thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh  của phường và phương tiện loa tay để nhân dân biết, kiểm tra và điều chỉnh. Danh sách cử tri niêm yết tại 7 điểm, trong đó có 6 điểm tại khu dân cư và 1 điểm tại trụ sở cơ quan phường. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày